Notice: Undefined variable: jazyk in /users/zalohovane/3714/imlok.net/subdomeny/www/stranky.php on line 21

Notice: Undefined variable: str in /users/zalohovane/3714/imlok.net/subdomeny/www/stranky.php on line 29

Notice: Undefined index: nazevcz in /users/zalohovane/3714/imlok.net/subdomeny/www/stranky/polozka/polozka_vypis.php on line 11
www.imlok.net moje weby:    Eshop - internetový obchod kde seženete parádní věcičky    www.imlok.net    elektrika (schémata, značky, postupy)    návody na deskové hry    Wordpress

iMlok.net
vodMobilPocket PCPClnkyLicenn ujednnWordpressKontakt
  

lnky

Kategorie v této sekci: Hry  SW  Grafika  OS - Windows  HW  Hudba  Internet  OS - Linux  Programovn  

Hry

Jak pst hry 2 2D
Zkladn myslenka vbec kdu vychz z toho, e by se ml od sebe oddlit GUI (uivatelsk rozhran - to je to co se kresl na obrazovku a co vid uivatel) a jdro hry. Tohle by jste si mli zapamatovat, a se dostaneme ke konkrtnmu pkladu na PPC, hojn toho vyuijeme.
Hlasováno: 3x   - 2.33    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Jak pst hry 1 pedmluva
Napu pr lnk o psan her. Budu se vnovat pedem teorii, kter je spolen pro vechny programovac jazyky. Osobn preferuji programovac jazyk JAVA pro mobily a C# .net 2003 pro PDA/pocket PC a klasick PC. Tak v nich budou ukzkov programy napsny.
Hlasováno: 1x   - 4    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


SW

Alternativy k placenmu SW
Nkolik kategori kde se budu snait popsat mon nikoliv jedin alternativy vi placenm komernm programm.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


FTP - klient, prce s nm v TCM
Nvod na internetu je jist hodn. Toto je jeden z nich. Vysvtlm co je to FTP, k emu se pouv a tak jak ho nastavit a pouvat. Pedpokld se alespo sten znalost prce s Adresi a soubory v Total comanderu.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


OpenOffice - Hrom. korespondence
Vytvom si ze ablony v Write a databzovho seitu Calc dopisy.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Visual Basic rychlost myi  v1,0  (Visual Basic 6)Freeware
Kus kdu jak zmnit rychlost pohybu myi v Windows pomoc Visual Basic (dle jen VB). Dole bude i ukzka kdu pro Delphi. Hodnoty budu zadvat pomoc tlatka nebo z pkazov dky. Dole je tak npovda jak program ovldat. Samozejm bude k dispozici sthnut jak zdrojovho kdu, tak v sekci PC i normln program (utilitka).
Stažení:  PC 823x  lnky 916x
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )
Build: 22.07.2007


Delphi - zapnut/vypnut Numlock,Capslock,ScrollLo  v2  (Delphi)Freeware
V lnku najdete jak z Delphi ovldat zapnut a vypnut klves Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock. Samozejm bude k dispozici sthnut zdrojovho kdu. K dispozici je i normln spustiteln verze pro simulaci inosti PC v tto sekci.
Stažení:  PC 857x  lnky 951x
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )
Build: 25.07.2007


Grafika

Video - DVD2DivX
Jist jste se u setkali s variantou, e potebujete nasthat ukzky ze svho DVD, ppadn sthnout cel film z DVD do Pc. Teba kdy dostanete profi DVD svho vystoupen a chcete jej ukzat znmm apod. Take v lnku uku jak z DVD uloit do PC ve formtu AVI s kodekem DivX.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


GRAFIKA-konverze obrzk (Irfanview)
V lnku se dozvte jak upravit obrzek (velikost / rozlien). Jak to provst hromadn, nebo jenom u jednoho obrzku v programu IrfanView.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Video - Otoen obrazu pro MOV / AVI
Pedevm jde o to e se Vm jist nkdy stalo, e jste si njak krtk film natoili fotkem a neuvdomili jste si, e natte na vku. Nic se ovem nedje, ve lze lehce spravit a mon jste udlali dokonce dobe protoe je tam vidt pesn to co jste chtli. Pouiji v lnku program VirtualDub a RAD VIDEO TOOLS. Jsou to voln iteln programy. VirtualDub a zdarma je hodn mocn nstroj na pravy a prci s videem. Vsledkem bude, e ze souboru MOV vznikne nov soubor AVI. Pokud zdrojov souborbude AVI, zlstane i ve vsledku AVI.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Video - Zkladn prce
Uku Vm zkladn prci s programem VirtualDub. Tento program je voln teln take se vborn hod na rychlou a v pravde zkladn prci s videem. V tomto lnku se dozvte jak sesthat video, korekce jasnosti obrazu, pripadne ostrosti. Vloen loga, uloen videa a jeho komprese.
Hlasováno: 1x   - 1    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


OS - Windows

Windows - alternativn IP
Nastaven alternativn IP. Tuto alternativn IP vyuijete pedevm teba u Notebooka kdy se budete snait pipojit do jin st ne kde mte standartn pipojen. Nap. mte doma nathnutou s na internet, ale chcete se tak pipojovat v prci. A jestli jedna z tch st podporuje automatick pidlovn DHCP ze serveru, a druh ne, je toto pesn nvod pro Vs. Je to vetn skriptu kter pepe pi sputn ip za Vs.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Windows - Domc s
Pedstavme si, e mme doma pipojen k internetu. Ovem ppojka je jedna, ale pota je doma vce. A vichni chtj na internet. Mete to vyeit teba tak, e jeden PC s nainstalovanmi Windows XP bude dlat rozhran, tzv. brnu do Internetu.Lze do nj dt vce sovch karet, nebo spustn Wi-Fi st. Ukeme si postup s vce sovmi kartami (SK).
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Psan symbol a pehlasovanch psmen
V pr dcch uki jak eit problm s vloenm symbol a psmen kter chybj na klvesnici pi psan textu (dopisy, emaily...).
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Windows XP - zmna nzvu PC
V obrzcch uku jak si zmnit nzev PC.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Windows - NetSend
V lnku popu jak pes pkazov dek polete vzkaz z jednoho PC do druhho. Nic se nemus instalovat, vyuijeme pmo vlastnost Windows a jeho NET SEND. Na obrazovce clovho PC pi odesln tohoto pkazu se objev tzv. messagebox (upozorujc dialog) a v tom se zape zprva.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


System - prce s balcmi programy (Zip / RAR)
Ukeme si princip prce s archivanmi programy. Vysvtlme si k emu jsou dobr a k emu slou. Pedvedu nzorn postup v programu WinZip, Winrar a zipGenius. Projdeme si, kde tyto SW sthnout, jak nainstalovat a v neposledn ad jak je pout.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


HW

Zapojen sovho kbliku
Zapojen klasickho sovho kablku (Normal) a kenho (Cross).
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Zapojen sov PC zsuvky
Veobecn zapojen sovch zsuvek do zdi. Pklad uki na typu Tango od ABB.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Hikvision - staen kamerovho zznamu pes WWW  v1  (Delphi)Freeware
V lnku najdete jak jak sthnout kamerov zznam z HikVision pes webov rozhran.
Stažení:  lnky 176x
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )
Build: 24.06.2016


Hudba

MP3 I vytvoen a vyplen Audio CD
V lnku se dozvte jak zgrabovat Audio CD do mp3 a zase zpt. Tak pedstavm dva vypalovac SW (NERO6 a Free Easy CD DVD Burner).
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Internet

HTML - video na WWW
V lnku popu dva tipy jak lze na strnky dt video v. webkamery.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


OS - Linux

Linux - server 1 Instalace
Rozhodl jsem se pustit se do serverov distribuce Linuxu. Tento seril je vcemn o mch poznatcch co a jak, v. zsek. Na zatku jsem si definoval co od tto zkuenosti ekm a moje snaha bude tyto body splnit. Teba tady najdete odpov na Vaeproblmy a pokud ne, budu rd pokud mi napete, a j Vm rd pomu nebo aspo poznm een = ueten as.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Linux - server 2 Zkladn pkazy
Druh pokraovn v srii o instalaci Linux a jeho nastavovn.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Linux - server 3 Uivatelsk prva
Zalome uivatele, dme mu prva a to sam se skupinou.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Linux - server 4 KDE
Budu se snait spustit X (KDE) rozhran.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Linux - server 5 pipojen CDROM
Stalo se mi e jsem chtl st z CD a zjistil jsem e linux se tv jako bych tam dn neml. Bylo to tm e jsem CDrom neml pipojenou a te si ukeme jak na to. Mete mt mechaniku pipojenou automaticky po nabootovan, nebo si ji mete pipojit za chodu.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Linux - server 6 pipojen tiskrny
Konkrtn jsem pipojoval tiskrnu Kyocera Mita FS1900. A to nejprve na LPT1 a pot na TCP/IP rozhran. Tady je pr tip jak na to.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Linux - server 7 sdlen soubor
Pomoc SAMBY se pokusm nasdlet adres na sti.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Programovn

FoxPro - pevod asu
Mj kd pro odetn asu. Tak fnk pro pevod datumu ze stringu na formt DATE.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


FoxPro I.- tvorba tabulky
V prvnm dle se naume vytvet tabulky a pracovat se soubory pomoc pkaz.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Java - pehrn v MP3 a Wav
Kd pro pehrn hudby v jazyce Java. Dva rzn postupy jak pehrt v jazyce java hudbu. Tzn. pro pehrvn Wav nen poteba si prilinkovat knihovnu k projektu.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


VB 6 - email
Example poslani Emailu v Visual Basic 6. Funguje i jenom jako VBS skript.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


VB 6 - IO
Funkce pro prci s adresi a soubory ve Visual Basic 6. Tak jsou zde hotov een ten ze soubor a ukldn do nich.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


VB 6 - prce s textem
Popis metod a funkc pro prci s textem v Visual Basic 6 vetn example.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


SQL optimalizace tabulky
Zkladn 3 optimalizace tabulek.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


SQL III. - vbr dat
Mme tabulku, navkldan data, nyn je poteba s nimi pracovat s vbry.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


SQL II. - prava dat
Naume se pomoc zkladnch pkaz vkldat, upravovat a mazat data v tabulce.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


SQL I. - tvorba tabulky
Naume se pomoc zkladnch pkaz vytvet tabulku, mnit ji a smazat ji. Zle na konkrtnm datovm prosted jak se konkrtn datov typy nazvaj.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


FoxPro - prce s Listboxem
Mal tutoril zamen na komponentu Listbox a multivbr v nm.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


FoxPro - data na formuli
Rychl seznmen jak na data v komponentech jako je ListBox, TextBox a ComboBox.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


FoxPro - pevod dn
Mj kd pro pevod z sla na dny. Tak se zmnm o implicitnch funkcch ve VS FoxPro na pevod dn a asu do string.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )


Java - pehrn videa
Kd pro pehrn videa v jazyce Java.
Hlasováno: 0x   - 0    nejlepší 1 2 3 4 5  nejhorší   Diskuze ( 0 )Copyright   - MLOK -
Poet nvtev: 138808