moje weby:    Eshop - internetový obchod kde seženete parádní věcičky    www.imlok.net    elektrika (schémata, značky, postupy)    návody na deskové hry    Wordpress

iMlok.net
ÚvodMobilPocket PCPCČlánkyLicenční ujednáníKontakt
  

SQL I.- Tvorba tabulky

Naučíme se pomocí základních pžíkazů vytvářet tabulku, měnit ji a smazat ji. Záleží na konkrétním datovém prostředí jak se konkrétně datové typy nazývají.

Vytvoření tabulky
Úprava tabulky
Smazání tabulky

Základní typy sloupců

Napíši nejpužívanější. V závorce jsou nejčastěji použité zkratky při tvorbě těchto typů.
  • Integer (int / integer) - celočíselná hodnota.
  • Character (ch / char) - character, neboli textová hodnota.
  • Date (date) - datumová položka.
  • Time (datetime) - časová položka, lze skloubit na DATETIME.
  • Double (double) - číselná hodnota s desetinnou čárkou.
  • Logical (logical) - logická hodnota, boolean, nabývající TRUE, nebo FALSE.
Databáze jako Oracle nám dávají mnohem více nástrojů jako jsou ještě třeba typ Text.

Hodnoty typu Integer jsou celočíselné a mohou tedy nabývat např. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...
Hodnoty typu Character jsou textového typu a mohou to být jakékoliv psatelné i funkční znaky (i třeba ASCII 13 ).

CREATE TABLE- Vytvoření tabulky

Tabulka se vytáří příkazem CREATE TABLE, poté se napíše závorka a do ní postupně jaké sloupce chci vytvářet.

Syntaxe:


Příklad je konkrétně pro MYsql.

Klíčová slova v tabulce jsem napsal velkými písmeny.
Zde jsem si vytvořil tabulku POKUS se třemi sloupci. První je automatické číslo, druhy je celočíselné číslo a třetí je nějaký shluk znaků.
Všiměte si že u typu Character musím uvádět pro kolik znaků ve sloupci rezervuji místo. Dám jich tam méně, ale ne víc. Maximum rozsahu je pro většinu databází 255 znaku na řádek ve sloupci.
Ve sloupci CISLO mám doložku DEFAULT. Ta není poviná ji tam uvádět a značí mi že pokud bude založen nový záznam kde tento sloupec nebude plněn, automaticky se mi zde doplní hodnota co je uvedena jako DEFAULT.
Takovýchto doložek je více, jsou to třeba:
PRIMARY KEY - určují primární klíč a může být jenom jeden v tabulce
DEFAULT - doplňují defaultní hodnotu
UNIQUE - unikátní klíč, to znamená že hodnota může být v tabulce jenom jednou (např. IČO, email apod.)

Kdy a jak používat vysvětlím v článku o optimalizaci.

ALTER TABLE - Úprava tabulky

Pokud již máme vytvořenou tabulku a naplňenou daty, můžeme ji vyexportovat, smazat, znovu založit a zpět naplnit daty. Nebo můžeme použít ALTER TABLE a doupravit tabulku dle svého.

Syntaxe:


Opět je příklad použit z MYsql a klíčová slova jsou velkými písmeny.
Dejme tomu že máme vytořenou tabulku POKUS a chceme do ní dát nový sloupec NÁZEV typu character.

Všiměte si že stejně jako v předchozím příkladě i zde používám závorky do nichž píšu sloupce které chci přidat / odebrat.

Nebo chci odebrat sloupec poznamka.

DROP TABLE - Smazání tabulky

Pro smazání tabulky použijeme příkaz DROP TABLE a uvedeme její jméno.

Syntaxe:


Poznámka

V některých databázích je potřeba používat říkaz COMIT pro potvrzení změny, nebo RECALL pro vrácení změny.

21.04.2008 - Mlok -


Copyright   - MLOK -
Počet návštev: 494